(+34) 667 623 780 (+49) 171 236 5811

Mallorca Claus

Carrer De’s Coconar, 15
07590 Cala Ratjada Mallorca
+34 971 819 460
info@mallorcaclaus.com

 

 

 

Cercar més

Som Propietari

Vull vendre/llogar la meva propietat:

– Li assignarem un gestor comercial del departament que li acompanyarà en tot el procés: prenent nota de totes les dades del seu habitatge, realitzant un reportatge fotogràfic de la mateixa, informant-li de les opcions disponibles al mercat quant a garanties que se li poden sol·licitar als possibles inquilins, aclarint-li els punts fonamentals de la LAU (Llei d’arrendaments urbans).

– Podem oferir el seu habitatge a tota la nostra base de dades de clients…Totes les dades es recullen al nostre programa de gestió immobiliària a través del com podrem oferir el seu habitatge a tota la nostra base de dades de clients.

– Realitzarem el contracte de compravenda / arrendament… Podrà aclarir tots aquells dubtes legals i fiscals que li sorgeixin durant la signatura del contracte de compravenda i lloguer.

– Despreocupese de la gestió del lloguer…Durant la vigència del contracte del lloguer, vostè es despreocuparà de la gestió de qualsevol tema relacionat amb l’habitatge i l’inquilí:

Manteniment de l’habitatge: en el cas que el desperfecte requereixi l’actuació d’un professional, la posarem a la seva disposició departament de reformes que li passarà un pressupost molt econòmic i professional.

En el cas que l’inquilí es retardés en el pagament de la renda o no pagués la mateixa, iniciaríem el procediment de reclamació de rendes a través dels nostres advocats.